Palvelut

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastus on usein lakiin perustuva velvoite yhteisöille. Tietyn kokoluokan yritykset laki velvoittaa suorittamaan tilintarkastuksen, joka käsittää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon.

Tilintarkastus tuottaa yritykselle itselleen monenlaista hyötyä ja lisää luottamusta yrityksen toimintaan. Yrityksen eri sidosryhmien on pystyttävä luottamaan päätöksenteossa käyttämänsä tilinpäätösinformaation oikeellisuuteen.

Asiantuntijalausunnot

Palveluihimme sisältyy erilaisten asiantuntijalausuntojen antaminen asiakkaillemme. Yleensä kysymyksessä ovat lausunnot Business Finland kustannustilitysten tarkastamisesta sekä STEA tilitysten tarkastamisesta.